Generelle salgsbetingelser og vilkår

Velkommen til Zwesh!

Disse vilkår og betingelser fastsætter de regler og bestemmelser, der gælder for Zwesh™'s brug af Zweshs websted.

Ved at få adgang til dette websted antager vi, at du accepterer disse vilkår og betingelser. Du må ikke fortsætte med at bruge Zwesh, hvis du ikke accepterer alle de vilkår og betingelser, der er anført på denne side.

Artikel 1 - Cookies :
Webstedet bruger cookies for at tilpasse din online-oplevelse. Ved at besøge beelo-us.com accepterer du brugen af de nødvendige cookies.

En cookie er en tekstfil, der placeres på din harddisk af en hjemmesideserver. Cookies kan ikke bruges til at køre programmer eller levere virus til din computer. Cookies er unikt knyttet til dig og kan kun læses af en webserver på det domæne, der har udstedt cookien til dig.

Vi kan bruge cookies til at indsamle, gemme og spore oplysninger til statistiske eller markedsføringsmæssige formål for at administrere vores websted. Du kan acceptere eller afvise valgfrie cookies. Der er obligatoriske cookies, som er nødvendige for, at vores websted kan fungere. Disse cookies kræver ikke dit samtykke, fordi de altid fungerer. Husk, at du ved at acceptere obligatoriske cookies også accepterer tredjepartscookies, der kan anvendes via tredjepartstjenester, hvis du bruger sådanne tjenester på vores websted, f.eks. et videovindue, der leveres af en tredjepart og er integreret på vores websted.

Afsnit 2 - Licens:
Medmindre andet er angivet, ejer Zwesh™ og/eller dets licensgivere de intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale på Zwesh Alle intellektuelle ejendomsrettigheder er forbeholdt. Du kan få adgang til indhold på Zwesh til din personlige brug med forbehold af de begrænsninger, der er fastsat i disse vilkår.

Du må ikke:

kopiere eller genudgive materiale fra Zwesh.co.uk
Sælge, udleje eller give underlicens til materialet på Zwesh-webstedet.
Reproducere, duplikere eller kopiere materiale fra beelo-us.com
Videredistribuere indhold fra Zwesh-webstedet.
Denne aftale er gældende fra datoen for dette dokument.

Visse områder af dette websted giver brugerne mulighed for at skrive og udveksle meninger og oplysninger. Zwesh™ gennemgår, redigerer, indsætter eller screener ikke kommentarer, før de vises på webstedet. Kommentarer afspejler ikke Zwesh™'s, dets agenters og/eller associerede selskabers synspunkter. Kommentarer afspejler den person, der har indsendt dem. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er Zwesh™ ikke ansvarlig for kommentarerne eller for ansvar, skader eller omkostninger, der er forårsaget og/eller opstået som følge af brugen og/eller offentliggørelsen og/eller tilstedeværelsen af kommentarerne på dette websted.

Zwesh™ forbeholder sig ret til at overvåge alle kommentarer og fjerne alle kommentarer, der anses for upassende, stødende eller i strid med disse vilkår og betingelser.

Du garanterer og erklærer, at:

Du har ret til at sende kommentarerne på vores websted og har alle nødvendige licenser og tilladelser til at gøre det;
Kommentarerne krænker ikke nogen intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder, patenter eller varemærker tilhørende tredjeparter;
Kommentarerne indeholder ikke ærekrænkende, injurierende, injurierende, stødende, obskønt eller på anden måde ulovligt materiale, der udgør en krænkelse af privatlivets fred.
Kommentarerne må ikke bruges til at opfordre til eller promovere forretninger eller anvendelser eller til at beskrive kommercielle eller ulovlige aktiviteter.
Du giver hermed Zwesh™ en ikke-eksklusiv licens til at bruge, reproducere, redigere og give andre tilladelse til at bruge, reproducere og redigere dine kommentarer i enhver form, format eller medie.+

Artikel 3 - Hyperlinks til vores indhold :


Følgende organisationer kan oprette links til vores websted uden forudgående skriftligt samtykke:

Statslige organer
søgemaskiner
Nyhedsorganisationer
Distributører af online-kataloger kan linke til vores websted på samme måde som til andre børsnoterede virksomheders websteder.
Akkrediterede virksomheder i hele systemet, med undtagelse af nonprofitorganisationer, indkøbscentre for velgørenhed og fundraisinggrupper, som ikke må oprette hyperlinks til vores websted.
Disse organisationer kan linke til vores websted, vores publikationer eller andre oplysninger på webstedet, forudsat at linket: a) ikke er vildledende på nogen måde; b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, godkendelse eller støtte af den linkende part og dennes produkter og/eller tjenester; og c) ligger inden for rammerne af den linkende parts websted.

Vi kan overveje og acceptere andre anmodninger om links fra følgende typer organisationer

Informationskilder, der er almindeligt kendte for forbrugere og/eller virksomheder;
dot.com-netværkssider
Foreninger eller andre grupper, der repræsenterer velgørende organisationer
Distributører af online-kataloger
internetportaler;
revisions-, advokat- og konsulentfirmaer og
uddannelsesinstitutioner og faglige sammenslutninger.
Vi accepterer anmodninger om links fra disse organisationer, hvis vi vurderer, at (a) linket ikke vil afspejle os eller de akkrediterede virksomheder negativt, (b) organisationen ikke har en negativ historie med os, (c) fordelene for os ved hyperlinkets synlighed opvejer fraværet af Zwesh™, og (d) linket er relateret til generelle kildeoplysninger.

Disse organisationer kan linke til vores websted, så længe linket: (a) ikke er vildledende på nogen måde; (b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, godkendelse eller støtte af den linkede part og dens produkter eller tjenester; og (c) ligger inden for rammerne af den linkede parts websted.

Hvis du er en af de organisationer, der er anført i punkt 2 ovenfor, og ønsker at oprette et link til vores websted, bedes du underrette os herom ved at sende en e-mail til Zwesh™. Angiv venligst dit navn, navnet på din organisation, dine kontaktoplysninger og URL-adressen på dit websted, en liste over alle URL'er, hvorfra du ønsker at linke til vores websted, og en liste over de URL'er på vores websted, som du ønsker at linke til. Du skal vente 2-3 uger på et svar.

Godkendte organisationer kan linke til vores websted på følgende måder:

ved at bruge vores firmanavn, eller
Ved at bruge den ensartede kildehenvisning, som linket henviser til, eller
Ved at bruge en anden beskrivelse af vores linkede websted, som giver mening i sammenhæng med og formatet af den linkende parts websted.
Du må ikke bruge Zwesh™-logoet eller andre illustrationer til linkingformål, medmindre der er indgået en licensaftale om varemærker.

Artikel 4 - Ansvar for indholdet:

Vi er ikke ansvarlige for det indhold, der vises på dit websted. Du accepterer at holde os skadesløs og forsvare os mod ethvert krav, der opstår i forbindelse med dit websted. Du må ikke linke til et websted, der kan opfattes som ærekrænkende, obskønt eller kriminelt, eller som krænker, overtræder eller tilskynder til krænkelse af tredjemands rettigheder.

Artikel 5 - Forbehold af rettigheder:

Vi forbeholder os retten til at kræve, at du fjerner links eller specifikke links til vores websted. Du accepterer straks at fjerne alle links til vores websted efter anmodning. Vi forbeholder os også retten til at ændre disse vilkår og vores politik for links til enhver tid. Ved at oprette et link til vores websted accepterer du at være bundet af og overholde disse vilkår og betingelser.

Fjernelse af links på vores websted:
Hvis du finder et link på vores websted, som du af en eller anden grund ikke bryder dig om, kan du til enhver tid kontakte os og give os besked. Vi vil overveje anmodninger om at fjerne links, men vi er ikke forpligtet til at gøre det eller svare dig direkte.

Vi garanterer ikke for nøjagtigheden af oplysningerne på dette websted. Vi garanterer ikke, at de er fuldstændige eller nøjagtige, og vi garanterer ikke, at webstedet vil forblive tilgængeligt, eller at materialet på det vil blive holdt ajour.

Artikel 6 - Ansvarsfraskrivelse:

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, udelukker vi alle erklæringer, garantier og betingelser vedrørende vores websted og brugen af dette websted. Intet i denne ansvarsfraskrivelse skal

begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for død eller personskade;
begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for svig eller svigagtig vildledning;
begrænse vores eller dit ansvar på en måde, der ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning, eller udelukke noget af vores eller dit ansvar, som ikke kan udelukkes i henhold til gældende lovgivning.

Begrænsningerne og udelukkelserne af ansvar i dette afsnit og andre steder i denne ansvarsfraskrivelse: (a) er underlagt det foregående afsnit; og (b) regulerer alt ansvar, der opstår i forbindelse med ansvarsfraskrivelsen, herunder ansvar i kontrakt, erstatningsretlig skade og for brud på lovbestemt pligt.

Så længe webstedet og de oplysninger og tjenester, der er indeholdt heri, stilles gratis til rådighed, er vi ikke ansvarlige for tab eller skader af nogen art.

Artikel 7 - Emballage

De viste billeder af produktemballagen (på webstedet) er et forslag og har en vejledende værdi, som ikke er kontraktmæssig. Da billederne er et forslag og kun har en vejledende værdi, er kunden informeret om og accepterer, at det leverede produkt kan afvige fra billedet.